อัปเดต

02 ก.ค. 64 Admin

คลิปจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้กับโค้ช 10 คลิป

1. อาจารย์อรณีย์ รัตนคงสวัสดิ์  ที่ปรึกษาด้านการเงินและภาษี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

⭐️หัวข้อสัมภาษณ์ ⭐️
1.ทำไมจึงเปลี่ยนอาชีพจากเดิมมาเป็นโค้ช
2.ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทำให้โค้ชต้องปรับตัวอย่างไร


2. อาจารย์ภูวเรศน์ ทรายสมุทร  ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์  จังหวัดเชียงใหม่

⭐️หัวข้อสัมภาษณ์ ⭐️
1.คิดอย่างไรกับคำที่ว่าโค้ชสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ประกอบการได้
2.ผู้ประกอบการมีส่วนสอนให้โค้ชพัฒนาตัวเองขึ้นหรือไม่ อย่างไร


3. อาจารย์พิชามญชุ์ ทิพย์เมืองพรม  ที่ปรึกษาด้านการผลิต  จังหวัดเชียงใหม่

⭐️หัวข้อสัมภาษณ์ ⭐️
1.ความรู้ใหม่ๆ ที่โค้ชควรแสวงหาคืออะไรบ้าง เพราะอะไร
2.เพื่อให้การให้คำปรึกษาได้ผลดี โค้ชควรเตรียมตัวก่อนเข้าพบผู้ประกอบการอย่างไร


4. อาจารย์พีร์วศุตม์ กีรติโชติกุล  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  จังหวัดภูเก็ต

⭐️หัวข้อสัมภาษณ์ ⭐️
1.ปรับต้วให้เข้ากับกระแสดิจิทัลได้อย่างไร ในเรื่องการให้คำปรึกษาแนะนำ
2.ที่ปรึกษารุ่นใหม่น่าจะมีความถนัดหรือเชี่ยวชาญเรื่องรอบตัวอะไรบ้าง


5. อาจารย์อิทธิพัทธ์ ชัตท์   ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ  จังหวัดภูเก็ต

⭐️หัวข้อสัมภาษณ์ ⭐️
1.โควิด-19 ทำให้อาจารย์ต้องปรับวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำไปขนาดไหน อย่างไร
2.ที่ปรึกษาคาดว่าผู้ประกอบการจะต้องขอคำปรึกษา ในสภาวะการณ์เช่นนี้คืออะไร และที่ปรึกษาควรเตรียมรับมืออย่างไร


6. อาจารย์พวงพรรณ์ ธนชาติบรรจง  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางระบบมาตรฐาน อย.  จังหวัดภูเก็ต

⭐️หัวข้อสัมภาษณ์ ⭐️
1.ที่ปรึกษารุ่นใหม่ควรเริ่มพัฒนาตัวเองแบบใด
2.เห็นด้วยหรือไม่ที่ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาแนะนำแบบออนไลน์บ้าง


7. อาจารย์สุนีย์ สุดจินดา  ที่ปรึกษาด้านการเงิน.  กรุงเทพมหานคร

⭐️หัวข้อสัมภาษณ์ ⭐️
1.อาจารย์รู้จักคนมาก อยากทราบว่ามีวิธีในการสร้าง connection อย่างไร
2.เทคนิคในการจูงใจ หรือให้ผู้ประกอบการคล้อยตามความเห็นของอาจารย์ ทำอย่างไร


8. อาจารย์สิทธิชัย เหลืองเรืองโรจน์  ที่ปรึกษาด้านการผลิต.  กรุงเทพมหานคร

⭐️หัวข้อสัมภาษณ์ ⭐️
1.วิธีการในการสื่อสารกับพนักงานระดับลูกจ้าง หน้างานให้เข้าใจมีหลักอย่างไร
2.ปรับความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้กับ SME อย่างไร


9. อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา  ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์.  กรุงเทพมหานคร

⭐️หัวข้อสัมภาษณ์ ⭐️
1.ทำอย่างไรให้คนเชื่อว่าดิจิทัลมีประโยชน์
2.การบรรยายให้ผู้ประกอบการ ซึ่งไม่มีพื้นฐานด้านออนไลน์ฟัง จะมีวิธีดึงความสนใจพวกเขาอย่างไร


10. อาจารย์สุนันทนี ธรรมราช  ที่ปรึกษาด้านการรับรองมาตรฐาน.  กรุงเทพมหานคร

⭐️หัวข้อสัมภาษณ์ ⭐️
1.พัฒนาตัวเองอย่างไรให้เป็นโค้ชมืออาชีพ
2.ในยุคที่มีทั้งอนไลน์ ดิจิทัล ที่ปรึกษาต้องปรับตัวเอง หรือเพิ่มความรู้เรื่องอะไรบ้าง


สวัสดีค่ะ SME Coach
ยินดีให้บริการค่ะ ต้องการ
สอบถามเรื่องอะไรดีคะ