อัปเดต

25 ก.ย. 63 Admin

ผู้ประกอบการต้นแบบ SME 4.0 ปี 2563

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด   พลากรฟาร์ม


โค้ช ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม


2.จักรีพืชผล


โค้ช ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์


3.Blink Delivery


โค้ช ดุสิต จักรศิลป์


4.โรงแรมโบทรี คอนเทจ เบคแอนด์เบรคฟาสต์ 


โค้ช ปวีณา  ทองบุญยัง


5.บริษัท เศรษฐการ การค้า จำกัด

โค้ช พิชัย ประเสริฐพานิช


6.บริษัท เฮอร์บอร์ก (ไทยแลนด์) จำกัด


โค้ช นพพันธ์ ศรีบุรี


7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราชเปรื่อง เทรดดิ้ง


โค้ช มาลินี อินต๊ะพิงค์


8.บริษัท 89 ลักซ์ชัวรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


โค้ช พรผกา จอมเพชร


9.ร้านต่อตะวัน

โค้ช สืบศักดิ์ คงไทย


10.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวแต๋นทวีพรรณ

โค้ช  ปัญญา   ฉลาด


11.บ้านแม่มด By ไอดิน

โค้ช นพดล ณ ราชสีมา

สวัสดีค่ะ SME Coach
ยินดีให้บริการค่ะ ต้องการ
สอบถามเรื่องอะไรดีคะ