กิจกรรมสัมมนาปี 2563

กิจกรรมสัมมนา วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา บรรยายโดย คุณนุกูล ลักขณานุกูล (อาจารย์บี๊) Performance Consultant Talent Dynamics By Roger James Hamilton ผู้เขียนหนังสือออกจากวังวนที่จนตลอด

>>ช่วงเช้า<< หัวข้อ “ทำงานกับ SME อย่างไรให้โค้ชได้งาน”>>ช่วงบ่าย<< หัวข้อ “ทำงานกับทีมงานอย่างไรให้ได้งาน”