หัวข้อบรรยาย Surving Solution ฝ่าวิกฤตด้วย Smart Commerce

บรรยาย Surving Solution ฝ่าวิกฤตด้วย Smart Commerce

โดยคุณสุทธิวรรณ อมาตยกุล ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาเอสเอ็มอีอาวุโส สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งท่านสามารถดูบรรยายได้ที่