สอบถามปัญหาธุรกิจสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้ประกอบการที่ต้องการคำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ หรือต้องการคำแนะนำ โปรดแสดงความประสงค์ของท่านด้วยการลงทะเบียนที่  https://forms.gle/2zu5eF6Be5ghrTs1A หรือโทรสอบถามโดยตรงที่หมายเลข 02-105-4778 ต่อ ุ6009