อัปเดต

15 ต.ค. 62 Admin

Coach Talk 4.0

- Digital Business Transformation For 21st Century Entrepreneur   
คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ
ประธานกรรมการบริษัท ศรีนครชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด


- The Investment trend @ opportunity in digital transformation era
คุณราเกช ซิงห์
Founder and CEO of Double Point Co.,Ltd.


- A New Nation Competitiveness : How Blockchain drive SME's value chain and strategy
Professor: Dr.Will Hickey
ผู้เขียนบทความ Blockchain for Governance ในหนังสือ Harvard JFK Review 2019


สวัสดีค่ะ SME Coach
ยินดีให้บริการค่ะ ต้องการ
สอบถามเรื่องอะไรดีคะ