ถาม - ตอบ

ปัญหาที่พบบ่อย

ถาม :  เข้ารหัสผ่านไม่ได้ 

ตอบ : กรุณาใส่เลขบัตรประชาชนของท่าน หากเข้าไม่ได้กรุณาติดต่อ 02-564-4000 ต่อ 6202


ถาม : เปลี่ยนรหัสผ่านได้ไหม

ตอบ : สามารถเข้าไปเปลี่ยนในข้อมูลส่วนบุคคลได้เลย


ถาม : ถ้าลืมรหัสผ่านตั้งแต่เริ่มต้น

ตอบ : กรุณาติดต่อที่ 02-564-4000 ต่อ 6202 คุณปัทมา