หลักสูตร Digital Transformation 4.0

หลักสูตร "Digital Transformation 4.0" โดย ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)  ติดตามได้ที่ 

https://drive.google.com/open?id=1xRuWJ_cvi4shmGD0ngbiNxKkKslh1XI0