อัปเดต

14 พ.ค. 62 Admin

กิจกรรม The SME Coach Day ประจำปี 2562

Live สด (ช่วงเช้า) งานแถลงข่าวความสำเร็จของกิจกรรม Train the Coach ประจำปี 2562 ภายใต้ "โครงการศูนย์ให้บริการSMEs ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)" 
คลิ๊กลิงค์ >> https://web.facebook.com/OSMEP/videos/511336779414677/


Live สด (ช่วงบ่าย) งานแถลงข่าวความสำเร็จของกิจกรรม Train the Coach ประจำปี 2562 ภายใต้ "โครงการศูนย์ให้บริการSMEs ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)" 
คลิ๊กลิงค์ >> https://web.facebook.com/OSMEP/videos/2695917867109858/


VDO (ช่วงเช้า)  "Coach Talk 4.0"  วิทยากรบรรยายพิเศษ 3 ท่าน 
"ท่านแรก" คุณพัสชนันทื คงวณิชกิจเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ศรีนครชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด หัวข้อ "Digital Business Transformation For 21St Century Entrepreneur" 

"ท่านที่ 2" คุณราเกส ซิงห์ Founder and CEO of Double Points Co.,Ltd หัวข้อ "The Investment Trend@opportunity in digital transformation era" 

"ท่านที่ 3" Dr.Will Hickey ผู้เขียนบทความ Blockchain for Governance ในหนังสือ Harvard JFR Review 2019 หัวข้อ "A New Nation Competitiveness : How Blockchain drive SME's value chain and strategy" 

คลิ๊กลิงค์ >> https://drive.google.com/file/d/1QEEUABfkfdHbx1XFid5q3iaWqu4ROC6p/viewVDO (ช่วงบ่าย)  "พิธีแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ"
โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
"พิธีมอบเกียรติบัตร" ผู้ประกอบการ "ต้นแบบ" SME 4.0
"พิธีมอบเกียรติบัตร" แก่ตัวแทนโค้ชทั้ง 5 ภูมิภาค  

คลิ๊กลิงค์ >> https://drive.google.com/file/d/1lzEkMz9e2coMUe81RqFW7BPsmNbQNpAs/viewสวัสดีค่ะ SME Coach
ยินดีให้บริการค่ะ ต้องการ
สอบถามเรื่องอะไรดีคะ