ช่องทางติดต่อ

 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์-ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • สอบถามข้อมูลโครงการ
  02-105-4778 ต่อ 6006, 6007, 6009
 • สอบถามปัญหาด้านการลงทะเบียนและใช้งานระบบ
  02-105-4778 ต่อ 6006, 6007, 6009
 • Email
  trainthecoachismed@gmail.com

ช่องทางติดต่อ