ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 110)

รัชนีวรรณ จันทร์จุฬา

ความถนัด บัญชี

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.5/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11 ตุลาคม 2563

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 081-373-7342

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา | 2019-10-12 14:19:27
-
ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา | 2019-10-12 14:28:10
-
ฟัตฮีย๊ะ ดอเลาะ | 2022-09-06 15:09:11
อาจารย์ให้คำแนะนำดีมากกกและให้ความสำคัญในทุกๆเรื่องและมีการติดตามผลตลอดเวลาสามารถปรึกษาได้ตลอด
เจะแย ดาโอะ | 2019-10-12 14:24:37
-
นูรีซาน ลาลา | 2022-09-06 15:09:11
ขอบคุณอ.รุ้งที่คอยไห้คำเเนะนำในเรื่องของการขยายตลาดก็ดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ดี ทำไห้เกิดไอเดียใหม่ๆพร้อมต่อยอดธุรกิจไห้เเตกเเขนงได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
เกษม อาแว | 2019-10-12 14:30:10
-
ฟูอาดี แตปูซู | 2019-10-12 14:31:57
-
วรรลัดดา พรหมสุข | 2019-10-12 14:34:32
-
กุลจิตร สุวรรณตา | 2019-10-12 14:36:44
-
วิไลวรรณ สาวารี | 2022-12-20 16:21:29
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละโครงการไม่อยากให้จบแล้วจบเลยควรมีตำแหน่งทีให้คำปรึกษาผู้ประกอบการไปตลอดระยะยาวๆ
อัสรี สาวารี | 2022-12-20 16:21:45
ขอให้เป็นที่ปรึกษาต่อเนื่องตลอดไปอย่าทอดทิ้งกันเมื่อสิ้นปีงบประมาณ