ขณะนี้ Website Train The Coach กำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
เริ่มวันที่ 17 สิงหาคม 2562 แล้วเสร็จวันที่ 23 สิงหาคม 2562